Stichting Onderwijs Oost-Afrika

Ondersteun de self-help scholen in Oost-Afrika

Informatie over de Stichting Onderwijs Oost-Afrika, Amsterdam

De Stichting Onderwijs Oost-Afrika is in augustus 2010 opgericht en notarieel geregistreerd. Zij verkreeg in juli 2011, met terugwerkende kracht, de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De stichting stelt zich ten doel kansarme kinderen in de regio een kans te geven onderwijs te volgen, zodat zij later zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Zij doet dat door het verlenen van financiële en materiële ondersteuning aan onderwijsinstellingen, middels het werven van fondsen in Nederland en in het buitenland.

De stichting wordt beheerd door vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit Djûke Poppinga, voorzitter, Marijke Wessel, secretaris, en Rianne Tamis, penningmeester.

Beleidsplannen en jaarverslagen van Stichting Onderwijs Oost-Afrika worden op verzoek toegezonden.

 

Het E-mailadres van de stichting: onderwijsoostafrika@yahoo.com

Bank: Triodos Bank NL
IBAN: NL27 TRIO 0198 367171
BIC:    TRIONL2U